Uğur DOĞAN - Yeminli Mali Müşavir

1980 yılında Bolu/Kıbrıscık ilçesinde doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nden 2002 yılında mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı Mali Hukuk Bölümünde yüksek lisans çalışmasını 2012 yılında tamamladı.

Ağustos/2003 de Vergi Denetmen Yardımcısı olarak göreve başladı. Açılan giriş sınavını kazanarak Maliye Bakanlığı'nda Stajyer Gelirler Kontrolörü olarak 11.10.2004 tarihinde göreve başladı ve mesleki yeterlilik sınavında başarı göstererek 2008 yılında Gelirler Kontrolörü olarak atandı. 10.07.2011 tarihinde yayımlanan 646 sayılı KHK ile Vergi Müfettişliği kadrosuna atanarak Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı’nda görev yaptı. 12.03.2015- 07.12.2017 tarihleri arasında İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nda Grup Müdürü olarak görev yapmıştır. 01.01.2018 tarihinden itibaren Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmaktadır.

Ocak 2013'de TÜRMOB tarafından yayımlanmış "Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi" konulu kitap çalışması ve ASMMMO tarafından yayımlanmış (Vergi Müfettişi Ömer ERDAL ile birlikte ortak çalışma) “6552 sayılı Kanun’un Vergi Uygulamaları Yönünden Değerlendirilmesi” konulu çalışması bulunmaktadır. Çeşitli dergilerde vergi ve muhasebe konulu makaleleri yayınlanmıştır.

Aynı zamanda Bağımsız Denetçi belgesine haiz olup Key Bağımsız Denetim A.Ş. ortağıdır.

İngilizce bilmektedir.

Evli olup üç çocuğu bulunmaktadır.