Sinerji YMM ..... tarafından ... yılında .......’de kurulmuş olup, İstanbul'da hizmet vermektedir. Sinerji YMM .’nin ..... yılı itibarıyla 3568 sayılı Kanun uyarınca “yeminli mali müşavirlik” belgesini haiz...... kişilik uzman personeli bulunmaktadır. Şirket çalışanları Maliye Bakanlığı’nda gerek idari kadrolarda, gerekse de vergi denetmeni ve vergi müfettişi ünvanlarında çalışarak devlet memurluğu görevlerinden ayrılmışlardır.

Sinerji YMM, Konularında başarılı uzman kişi ve kuruluşlarla da gerekli hallerde iş birliği yapmaktadır. Vergi ve denetim alanında uzman kişilerin bir arada çalıştığı ekibi ve gerektiğinde çözüm ortaklarıyla birlikte yerli ve yabancı sermayeli şirketlere danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Sinerji YMM, doğru ve güncel bilgiler doğrultusunda kaliteli ve müşteri odaklı hizmet anlayışını ilke edinmiş olup, Kanunlar çerçevesinde kamunun ve müşterilerinin hak ve menfaatlerini korumayı, tüm mesleki ve iş ilişkilerinde doğru ve dürüst davranmayı, mesleki faaliyetlerini yerine getirirken teknik ve mesleki standartlara uygun olarak gerekli özen ve gayret içinde çalışmayı ve sorunlara en kısa zamanda ve doğru çözümler üretmeyi gözetmektedir.