Outsourcing / Dış Kaynak Kullanımı

Müşterilerimizin iş yönetim süreçlerine katkı sağlayan hizmetlerimizden biri olan dış kaynak kullanımı (Outsourcing) ile şirketlerin kendi uzmanlık alanlarına odaklanmalarını sağlıyoruz. Bilginin hızla değiştiği, rekabetçi piyasa şartları belirli büyüklüğün üstündeki şirketlerin kendi ana faaliyet konularındaki hizmetleri ve ihtiyaçlarını dış kaynak kullanarak (outsourcing) temin etmektedirler. Bu yöntem zaman tasarrufuna, ve büyümeye katkı sağladığı gibi maliyetler açısından da efektif bir çözümdür.

Muhasebe ve Finansal Destek

- Muhasebeleri kendi çalışanları tarafından tutulan şirketlerin aylık muhasebe işlemlerinin doğruluğunun kontrol edilmesi, dönem sonu işlemlerinin kontrolü,  
- Muhasebe programlarının kurulumu ve teknik destek,

- Genel muhasebe için deneyimli personel temini ve departman denetimi, finans personeli temini
- Yurtdışı merkezli şirketlerden yerel şubelere gelen finansal tabloların uluslararası muhasebe formatlarına göre hazırlanması,

-Vergi Beyanname Hazırlama ve Kontrol

- Vergi Beyannameleri için sınırlı inceleme,

- Şirketlere özel vergi takvimi planlarının hazırlanması,

SOSYAL GÜVENLİK-SGK DANIŞMANLIĞI

Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri

• İşyeri ve sigortalılar ile ilgili bildirim işlemlerinin mevzuata uygunluğu kontrolü
• Primler ve prime esas kazançların mevzuata uygunluk kontrolü
• MUH-SGK bildirimleri süreçlerinin yönetimi

*İş kazası halinde meydana gelebilecek sorunların en uygun şekilde çözümü konusunda destekte bulunulması,
şeklinde hizmetler veriyoruz
• İdari para cezası hukuki süreçlerinin yönetimi
• İşkolu kodlarının mevzuata uygunluğunun yönetimi

• Mevzuat güncellemelerinin takibi ve geçmişe dönük kontrolü

*Kısa çalışma ve nakdi ücretsiz izin uygulamaları

*Kısa çalışma ve nakdi ücretsiz izin ödemelerinin SGK ve İŞKUR ile uyumunun sağlanması

Asgari İşçilik Uygulamaları Danışmanlık Hizmetleri

• Özel İnşaat konulu işlerde asgari işçilik uygulaması yönetimi
• İhale konusu işlerde asgari işçilik uygulaması yönetimi

*Salt işçilik ve malzemeli işçilik faturalarının analizi,
• Asgari işçilik denetimlerinde danışmanlık
• Asgari işçilik oranına itiraz, uzlaşma ve yargı yoluna gidilmesi süreçlerinin yönetimi

*Analiz sonucunda, ilişiksizlik belgesinin alınması için fatura incelemesi ya da ünitede sonuçlandırma tercihinden hangisinin işveren lehine olduğunun değerlendirilmesi
• İlişiksizlik yazısı süreçlerinin yönetimi
• İlişiksizlik yazısına esas olmak üzere SMMM/YMM raporu düzenlenmesi

İstihdam Teşvikleri Danışmanlık Hizmetleri

• Güncel istihdam teşviklerinden işverenlerin istisnasız tam ve eksiksiz olarak yararlanması süreçlerinin yönetimi.
• Bölgesel Teşvikler, Yatırım Teşvikleri, Ar-ge Teşvikleri, Özel kanunla getirilen teşvikler konusunda süreçlerin yönetimi.