Sayı: 2023-3

Konu: Mücbir Sebep Kapsamına Alınan Mükellefler Mücbir Sebep Süresi Boyunca Kısmi KDV Tevkifatı Kapsamındaki Alımlarında Kdv Tevkifatı Yapmayacaklardır.

Bilindiği gibi 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremlerden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep hali ilan edildiği duyurulmuştu.

Bu kapsamda, söz konusu illerde deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin, bu mükellefiyetleri nedeniyle vergi kanunlarının uygulanması bakımından 06.02.2023 ila 31.07.2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir.

Katma Değer Vergisi Genel Uyulama Tebliği’nin I/C-2.1.3.1 bölümünde, Vergi Usul Kanununa göre, mücbir sebebin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar geçen sürede, mücbir sebepten yararlanan mükelleflerin vergi ödevlerinin ertelendiği, bu kapsamda beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmayacağı; ancak işleme taraf satıcı mükellefin de mücbir sebep kapsamında bulunması halinde, söz konusu alımlarda genel hükümler çerçevesinde tevkifat uygulamasına devam olunacağı belirtilmiştir.

Buna göre, deprem nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen mükellefler, mücbir sebep halinin geçerli olduğu süre boyunca yaptıkları kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında KDV tevkifatı yapmayacaklardır. Diğer bir deyişle, 06.02.2023 ila 31.07.2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükellefler, yapacakları kısmi tevkifat kapsamındaki alımlar nedeniyle bu tarih aralığında kesilmesi gereken faturalara KDV tevkifatı uygulamayacaklardır. Tebliğ düzenlemesi tevkifat yapma konusunda inisiyatif tanımayıp mücbir sebep süresi boyunca tevkifat yapılmayacağını öngördüğünden, yapılan tevkifatlar vergi hatası kapsamında değerlendirilebilir. Bu sebeple KDV tarhiyat riskini azaltmak amacıyla da olsa tevkifat yapılmaması gerekir.

Ancak işleme taraf satıcı mükellefin de mücbir sebep kapsamında bulunması halinde, söz konusu alımlarda genel hükümler çerçevesinde tevkifat uygulamasına devam olunacaktır.

Yukarda bahsedilen durum, tam tevkifat yapmak zorunda olan mükellefler için geçerli değildir. Yani mücbir sebep süresi içinde de olsa tam tevkifat kapsamında yapılan alımlardan tevkifat yapılacak, ancak bunlar mücbir sebep hali ilan edilen mükelleflerce mücbir sebep süresi boyunca beyan edilmeyip, 15.08.2023 Salı günü sonuna kadar beyan edilebilecek, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergiler 31.08.2023 Perşembe günü sonuna kadar ödenebilecektir.

 

Saygılarımla,

Uğur DOĞAN

Yeminli Mali Müşavir

Sinerji Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik