Sayı: 2021-2                                                                                                              

Konu: Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım İşlerinde Kesinti Oranı %5’e Çıkarılması Hk.

04.02.2021 tarih 31385 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 03.02.2021 tarih 3491 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan değişikliğe göre;

  • Gelir Vergisi Kanunu’nun 42’inci maddesi kapsamında yapılan yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri nedeniyle, 01.03.2021 tarihinden itibaren yapılacak istihkak ve hakediş ödemeleri üzerinden %5 gelir/kurumlar vergisi kesintisi yapılacaktır. 
  • Değişiklik öncesinde bu oran %3 olarak uygulanmaktaydı.

Saygılarımla                                                              

Uğur DOĞAN

Yeminli Mali Müşavir

Sinerji Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik